terug naar
overzicht

sloop perrongebouw

In het perrongebouw is eerst asbest gesaneerd. Daarna is veel handmatig sloopwerk uitgevoerd. Het vrijkomende puin is in kuipen afgevoerd over het perron. Hierbij moet natuurlijk netjes en voorzichtig gewerkt worden in verband met de reizigers.

Alle medewerkers van Enzerink beschikken over het Digitale Veiligheids Paspoort, noodzakelijk om op terrein van Prorail te mogen werken.

bel ons
voor een
afspraak