terug naar
overzicht

asbestsanering kapschuur

Ondanks dat de verplichting tot het saneren van asbestdaken is komen te vervallen, worden er nog steeds veel daken gesaneerd.
Daken worden slecht, schuren worden gesloopt, maar ook zeker niet onbelangrijk is dat verzekeringen steeds moeilijker doen als er nog asbest aanwezig is in een pand en bij schade wordt niet alles meer uitbetaald.

bel ons
voor een
afspraak